Kuinka täyttäisin tuloskortin?

F3J- ja F5J-kilpailussa lennon pisteiden laskennassa tarvittavat tiedot kirjataan aina tuloskorttiin. Kilpailun järjestäjä valmistelee kortit ennalta ja ne jaetaan yleensä rekisteröitymisen yhteydessä.  Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti kortin täyttöön liittyvät perusteet.

kupla

Korttien täyttöön liittyen on syytä noudattaa seuraavia yleisiä käytäntöjä:

 • Anna korttisi ajanottajalle / takamiehelle jo ennen lennon alkua. Hän tekee merkinnät. Jos olet itse ajanottajana tai takamiehenä niin sinä teet merkinnät.
 • Varmista aina että merkinnät tehdään oikean henkilön korttiin, niput kun menevät joskus sekaisin.
 • Varmista että merkinnät tehdään oikeaan korttiin, siis sen kierroksen korttiin minkä olet juuri lennättänyt. Kortit on tavallisesti nidottu nippuun järjestykseen, mutta joskus nippu leviää taskussa.
 • Käytä kuulakärkikynää. Oma kynä on edukasta olla mukana, ei tarvitse häslätä niin paljoa.
 • Tee merkinnät mahdollisimman selvin numeroin ja kirjaimin. On pääosin sinun etusi että merkinnät tulkitaan oikein.
 • Ajanottaja/takamies kirjoittaa korttiin nimmarinsa siten että siitä saa selvää, jotta epäselvissä tilanteissa osataan palata asiaan.
 • Lennättäjä tarkastaa että ajanottajan tekemät merkinnät ovat oikein, ja vetäisee hyväksynnän merkiksi oman puumerkkinsä.

Lennättäjän vastuulla on pitää omista korteistaan hyvää huolta ja varmistaa että kortti toimitetaan aina lennon jälkeen oikein täytettynä toimitsijoille, jos ei muuta ole ohjeistettu.

Seuraavassa esitetään kotimaisissa kilpailuissa toistaiseksi käytettävien, GliderScore -ohjelmasta tulostettavien tuloskorttien täyttöön liittyviä juttuja.

1. F3J-tuloskortti

f3j_kortti 

Kortin yläreunassa lukee kilpailun tiedot ja lennättäjän nimi. Lisäksi siitä selviää mikä kierros (Round) ja ryhmä (Group) on kyseessä, sekä mahdollisesti että miltä starttipaikalta (Lane) lennätys tapahtuu.

Kortissa on merkintöjä varten kaksi saraketta, “Flight” ja “Re-Flight”. Mahdollisen uusinnan tulokset kirjataan jälkimmäiseen, eli täyttö alkaa aina  ensin “Flight” -sarakkeesta – tuo on esimerkkikuvassa korostettu keltaisella.

Lentoaika kirjataan kohtaan A (Time). F3J:ssä ajanottaja käynnistää kellon kun liidokki irtoaa siimasta, ja pysäyttää sen kun

 • lennokki osuu ensi kertaa maahan tai siinä kiinni olevaan kohteeseen,
 • työajan loppuessa (loppu-töööt) mikäli liidokki on vielä ilmassa

Ruutuun kirjataan mahdollisimman selvästi minuutit:sekunnit,sekunnin osat,  1/10 sekunnin tarkkuudella, muidenkin ymmärrettävissä olevilla numeroilla. Minuuttien ja sekuntien väliin piirretään kaksoispiste, ja sekunnin desimaaliosat erotetaan pilkulla. Jos kellosi näyttää sekunnin sadasosia, niin pyöristä alaspäin edeltävään 1/10 osaan. Jos siis kellossa on 09:52.56, niin kirjoita paperiin 9:52,5.

Laskuetäisyys kirjataan kohtaan B (Landing), “Up tp 15 m” -kohtaan. Laskuetäisyydeksi mitataan mittanauhalla liidokin nokan ja laskupläkän keskipisteen välinen suora etäisyys 1 cm tarkkuudella. Kirjaa selvyyden vuoksi yksiköt, eli jos mittanauha sanoo 19 cm niin merkitse joko “0,19 m” tai “19 cm” .

Laskuun liittyviä poikkeamia tai erityistapauksia:

 • Jos laskuetäisyys on yli 15 metriä mutta alle 75 metriä, ei etäisyyttä merkitä mutta ruutuun “Over 15 m” piirretään rasti. Tällöin jäävät laskupisteet saamatta.
 • Jos kone jää yli 75 metrin päähän, piirretään “Over 75 m” -ruutuun rasti. Tällöin koko lento menee nollille.
 • Jos liidokki ei ole osunut maahan tai maassa kiinni olevaan asiaan työajan päättyessä (loppu-tööööt), piirretään “Late Landing” -ruutuun rasti.

Jos lennättäjä rikkoo turvamääräyksiä, piirretään “Penalty”- kohdan “Safety” -ruutuun [D] rasti ja kerrotaan kilpailun johtajalle että mitä tapahtui. Esim. “liidokki osui laskussa lennättäjän jalkaan” tai “liidokki lähti vähän ennen aloitus-tööttiä”.

Lopuksi ajanottaja kirjaa puumerkkinsä [D], lennättäjä tarkastaa että merkinnät ovat oikein, hyväksyy merkinnät omalla puumerkillään ja kortti kiikutetaan tuloslaskentatelttaan tai pistetään talteen, sen mukaan miten olikaan aluksi ohjeistettu.

 2. F5J-tuloskortti

f5j_kortti

 

F5J-tuloskortin täyttö poikkeaa jonkun verran F3J-kortista. Kortin yläreunassa lukee kilpailun tiedot ja lennättäjän nimi. Lisäksi siitä selviää mikä kierros (Round) ja ryhmä (Group) on kyseessä.

Kortissa on merkintöjä varten kaksi saraketta, “Flight” ja “Re-Flight”. Mahdollisen uusinnan tulokset kirjataan jälkimmäiseen, eli täyttö alkaa aina  ensin “Flight” -sarakkeesta. Tuo on esimerkkikuvassa korostettu keltaisella.

Lentoaika kirjataan kohtaan A (Time). F5J:ssä ajanottaja käynnistää kellon kun liidokki irtoaa irtoaa heittäjän kädestä, ja pysäyttää sen kun

 • lennokki osuu ensi kertaa maahan tai siinä kiinni olevaan kohteeseen,
 • työajan loppuessa (loppu-töööt) mikäli liidokki on vielä ilmassa

Ruutuun kirjataan mahdollisimman selvästi minuutit:sekunnit,  1 sekunnin tarkkuudella, muidenkin ymmärrettävissä olevilla numeroilla. Minuuttien ja sekuntien väliin piirretään kaksoispiste. Jos kellosi näyttää sekunnin osia, niin pyöristä sekunnit kuitenkin alaspäin edeltävään tasasekuntiin. Jos siis kellossa on 09:52.56, niin kirjoita paperiin 9:52.

Laskuetäisyys kirjataan kohtaan B (Landing), kohtaan “Up to 10 m”. Laskuetäisyydeksi mitataan mittanauhalla liidokin nokan ja laskupläkän keskipisteen välinen suora etäisyys 1 cm tarkkuudella. Kirjaa selvyyden vuoksi yksiköt, eli jos mittanauha sanoo 99 cm niin merkitse joko “0,99 m” tai “99 cm” .

Laskuun liittyviä poikkeamia tai erityistapauksia:

 • Jos laskuetäisyys on yli 10 metriä mutta alle 75 metriä, ei etäisyyttä merkitä mutta ruutuun “Over 10 m” piirretään rasti. Tällöin jäävät laskupisteet ikävästi saamatta.
 • Jos kone jää yli 75 metrin päähän, piirretään “Over 75 m” -ruutuun rasti. Tällöin koko lento menee nollille.
 • Jos liidokki ei ole osunut maahan tai maassa kiinni olevaan asiaan työajan päättyessä (loppu-tööööt), piirretään “Penalty” -ruutuun rasti ja merkitään korttiin että myöhäinen lasku. Lennättäjä ansaitsee tästä 30 pisteen sakon.

Nousukorkeus kirjataan kohtaan D (Height). Kun laskuetäisyys on mitattu ja kirjattu, lennättäjä voi koskea liidokkiin ja kaivaa esiin F5J-loggerin. Loggerin näytöllä näkyvä nousukorkeus kirjaan korttin täysinä metreinä, siis 1 metrin tarkkuudella ja alaspäin pyöristäen. Jos loggerin näytöllä on esim. “65.2 m”, kirjataan korttiin “65 m”. Piirrä tähänkin perään mittayksikkö – joskus numeroita tulee vahingossa raapustettua väärään ruutuun ja silloin yksiköstä voi usein arvata että mistä mahtaa olla kysymys.

Jos lennättäjä rikkoo turvamääräyksiä, piirretään “Safety” -ruutuun [D] rasti ja kerrotaan kilpailun johtajalle että mitä tapahtui. Esim. “liidokki osui laskussa lennättäjän jalkaan”. Muita merkittäviä ja ilmoitettavia poikkeamia ovat ainakin seuraavat:

 • liidokki irtoaa kädestä ennen työajan alkua,
 • moottori ei ole käynnissä liidokin irrotessa kädestä,
 • moottori käynnistyy uudelleen lennon aikana,
 • joku muu kuin lennättäjä koskee ohjauslaitteisiin.

Lopuksi ajanottaja kirjaa puumerkkinsä [E], lennättäjä tarkastaa että merkinnät ovat oikein, hyväksyy merkinnät omalla puumerkillään ja kortti kiikutetaan tuloslaskentatelttaan tai pistetään talteen, sen mukaan miten olikaan aluksi ohjeistett